Matematik 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Matematik dersi 5.sınıflar 1.dönem 1.yazılı sınav soruları aşağıdadır. Soruları çözerek yazılı sınavdan yüksek bir not alabilirsiniz. Sorular içerisinde testler ve klasik sorular ağırlıktadır. Simetri sorusu, yükseklik ve açı soruları da bulunmaktadır.

1) Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir?


2) Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?

A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Eşkenar üçgen
D) Düzgün beşgen

3) Aşağıdaki tabloda dörtgenlerin bazı özellikleri verilmiştir. Her dörtgenin sahip olduğu özelliğin karşısına ‘ + ‘ işareti koyunuz.4) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

**Çemberin yarıçapının uzunluğu …………… harfi ile gösterilir. 
**Çemberin iç bölgesine …………………………………………. denir.
**Sadece iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene …………………………… denir.
**Dörtgenlerin iç açılarının toplamı …….. derecedir. 
**Karede ……… tane simetri ekseni vardır. 
**En az üç kenarın birleşerek oluşturdukları kapalı geometrik şekillere ………. denir.

5) Aşağıda verilen O merkezli çemberin çapını ve yarıçapını çiziniz ve sembolle gösteriniz. Bu çemberin çapı 16 cm ise yarıçapı kaç cm’ dir? İşlem yaparak gösteriniz.


6) Aşağıdaki dörtgenlerde verilmeyen açıları bulunuz.


7) Şekillerin simetrilerini çiziniz.


8) Aşağıda verilen özellikler hangi dörtgene aittir? 

-Karşılıklı kenar uzunlukları eştir. 
-Karşılıklı açıları birbirine eştir. 
-Köşegen uzunlukları birbirine eş değildir. 
-Komşu açıların toplamı 180 derecedir. -İç açıları toplamı 360 derecedir. 

A)Yamuk 
B)Kare 
C)Dikdörtgen 
D)Paralelkenar

9) Aşağıda verilen sayı örüntüsünü iki adım daha devam ettirerek örüntünün kuralını yazınız. 

 a) 3, 7, 11, 15, 19, 23, …………………………………………… Örüntünün kuralı: 

 b) 94, 87, 80, 73, 66, 59, ……………………………………… Örüntünün kuralı:

10) Aşağıdaki şekillerin yüksekliklerini çiziniz.

Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder