Matematik 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı İnteraktif

Matematik dersi 7.sınıf 1.dönem 1.yazılı sorularını indirmeden online olarak sitemizde çözebilirsiniz. Sorular öğrencilerin seviyelerine göre kolay, orta ve zor olarak hazırlanmıştır.

1) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) (-8) + (+35) =

b) (-5) – ( +9) =

c) 10 . (+6) =

d) (+17) : (-6)

2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) 5 – (-4) + (+1)=

b) 5 + (+8) + (+2)=

c) 2 -4) + (-8 )=

3) Deniz seviyesinin 14 metre derinliğinde yüzen bir timsah  ile deniz seviyesinin 114 metre üzerindeki uçak arasındaki uzaklık kaç metredir? 

4) Aşağıdaki ifadeleri hesaplayınız.

a) 4.4.4 =

b) 5 üzeri 2 =

c) 4 üzeri 3 =

5)Aşağıdaki eşitliklerde harflerin yerine gelmesi gereken doğal sayıları işlem yapmadan bulunuz ve hangi özellik olduğunu yazın. 

**26 + c= 15 + 26

**( 25 + 42 ) + b = 25 + ( 42 +34 )

**18. k = 33 . 18

**s . ( 17 . 25 ) = ( 8 . 17 ) . 25

**4 . ( 15 + 8 ) = ( n . 15 ) + ( n . 8 )

6) Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanları yanına D , yanlış olanları yanına Y yazınız.

(…..) Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir.

(…..).Negatif iki rasyonel sayının çarpımının sonucu pozitiftir.

(…..) Her rasyonel aynı zamanda bir tam sayıdır.

(…..)“ 0 “ en küçük rasyonel sayıdır.

(…..) Sayıların “0” a bölümü tanımsızdır

7) Aşağıdaki sayma pullarıyla gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

8) Aşağıda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
9) Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinden modellenen işlemin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

9 adet sorudan oluşan matematik 7.sınıflar 1.dönem 1.yazılı sınavı bu kadar. Yapamadığınız sorular ya da aklınıza takılan yerler olursa yorum formu ile çekinmeden sorabilirsiniz.

Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder